Szkolenie - Ustawa AML dla Biur Rachunkowych - Akademia ARBIZ | Szkolenia Wystąpienia publiczne, trenerskie, AML

Akademia ARBIZ
Przejdź do treści
Szkolenie
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
AML dla Biur Rachunkowych
Celem szkolenia jest wprowadzenie kadry managerskiej i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych do dostosowania swoich działań do Ustawy z dnia 1 marca 2018 o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML), co pozwoli spełnić oczekiwania ustawodawcy, a także pozwoli uniknąć sankcji związanych z niewywiązaniem się z zaleceń nałożonych na Instytucje Obowiązane ( I.O. ) m.in. do jakich należą biura rachunkowe i doradcy podatkowi.
 
W ramach szkolenia będą poruszone podstawowe kwestie, które kadra kierownicza i pracownik powinien umieć określić, by móc poprawnie realizować postanowienia ustawy AML, począwszy od zrozumienia istoty ustawy AML, metod prania pieniędzy i działań jakie mają podejmować, a czasem też nie podejmować. Wiedza taka pozwoli biurom rachunkowym uniknąć konsekwencji administracyjnych, finansowych i karnych.
Program.
 
I.    Wprowadzenie
 1. Omówienie programu szkolenia.
 2. Ustawa AML, czyli ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.   
II.     GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
III.     Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.
IV.     CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
V.      AML, a RODO.
VI.    PEP – Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.

VII.   Przestępstwo prania pieniędzy.
 1. Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
 2. Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
 3. Metody prania pieniędzy.
 4. Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.

VIII.  Biuro Rachunkowe jako instytucja obowiązana – obowiązki biura.
 1. Określenie Instytucji obowiązanych w ustawie.
 2. Obowiązki dla instytucji obowiązanej, jakim jest biuro rachunkowe:
 • Identyfikacja i oceny ryzyka przez biuro rachunkowe,
 • identyfikacja klienta
 • identyfikacja beeficjenta rzeczywistego,
 • weryfikacja klienta, osoby upowaznionej i beneficjenta rzeczywistego,
 • Wyznaczenie AMLO, AMLRO,
 • Wdrożenie procedury wewnętrznej,
 • wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego,
 • raportowanie do GIIF,
 • obowiązkowe szkolenia.
             
IX.    Kontrole w Biurze rachunkowym.
X.     Sygnalista w Biurze Rachunkowym.
XI.    Sankcje za niedopełnienie obowiązków.
 • kary administracyjne,
 • kary pieniężne,
 • odpowiedzialność karna.
Prowadzący szkolenie
Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.
Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia  pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański
Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.
Szkolenie
AML dla Biur Rachunkowych
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
i Finansowania Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
Szkolenie jednodniowe.
Kategoria: Akademia AML.

Czas szkolenia:
od 10:00 do 14:00.

Ilość uczestników ograniczona
 • małe kameralne grupy,
 • GWARANCJA TERMINU dla nadesłanych i opłaconych zgłoszeń.

Dostępne terminy szkolenia w 2023:
 • 09.10.2023
 • 17.11.2023
 • 15.12.2023

Miejsce szkolenia:
Centrum Konferencyjne OGRODOWA12.
ul. Ogrodowa 12, Poznań.
Zobacz - Mapa lokalizacyjna Google

W cenie szkolenia:
 • Gwarancja terminu szkolenia!
 • sala szkoleniowa w Centrum konferencyjnym OGRODOWA 12,
 • szkolenie warsztatowe,
 • kawa, woda, herbata,
 • Certyfikat.


Koszt szkolenia - 590 zł brutto
ARBIZ Sp. z o.o.
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznań
+ 48 720 808 280

Wszelkie prawa zastrzeżone
ARBIZ Sp. z o.o.  2009 - 2023
Wróć do spisu treści