Zgłoszenie online na szkolenie - Akademia ARBIZ | Szkolenia Wystąpienia publiczne, trenerskie, AML

Akademia ARBIZ
Przejdź do treści
ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE

Wybieram szkolenie:
Akademia Przemawiania

 Sztuka Prezentacji - 1000 zł
 Sztuka Przemawiania -1000 zł
 Wystąpienia publiczne i autoprezentacja - 2000 zł
 Wystąpienia publiczne i autoprezentacja - edycja weekendowa (sob/niedz) - 3000 zł
Tip
Akademia Trenera

 Profesjonalny Trener Wewnętrzny - 2000 zł
 Mistrzowskie prowadzenie szkoleń - 1000 zł
 Profesjonalny Trener Wewnętrzny - Edycja weekendowa (sob/niedz) - 3000 zł
Tip
Akademia AML

 AML dla Biur Rachunkowych - 600 zł
 Certyfikowany AML Oficer - 1800 zł
Tip
Szkolenia na zamówienie indywidualne

 Zamówienie indywidualne
Tip
Dane do przelewu:
mBank
Rachunek nr: 58 1140 2004 0000 3602 8443 2416

Tytuł płatności: Imię Nazwisko, nazwa szkolenia

Dane ARBIZ:

Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznań
Tak, opłacę.Już opłaciłem/am.

Wypełnij dane firmy, jeśli uczestnika zgłasza firma:TakNie
1. Dane uczestnika szkolenia:
2. Dane uczestnika szkolenia:


Warunki udziału w szkoleniu

1.  Szkolenie jest dziełem autorskim Andrzeja Różańskiego i oparte jest na jego wiedzy i doświadczeniu biznesowym.
2. O przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu rezerwacji decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia z potwierdzeniem dokonania przelewu na rachunek Akademii ARBIZ Sp. z o.o. (w przypadku jednostek budżetowych akceptujemy płatność po szkoleniu).

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
a)  dokonanie płatności  przed szkoleniem według Umowy - Udziału w szkoleniu na konto bankowe
w mBank: Rachunek nr.: 58 1140 2004 0000 3602 8443 2416 podając w tytule płatności  „Nazwa szkolenia, Imię Nazwisko"
 b)  przesłanie zgłoszenia poprzez:
- stronę ARBIZ.pl przez zakładkę ZGŁOSZENIE,
- skanu na e-mail: sekretariat@arbiz.pl,
c) przyjęcie zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzone przez Akademię ARBIZ w ciągu 48h.
d) potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie potwierdzone po zaksięgowaniu opłaty.
4. Podany koszt szkolenia jest zwolniony z vat i podany jest w kwocie brutto.

5. W przypadku złożenia zamówienia przez Instytucję i płatności po szkoleniu niezbędne jest złożenia zamówienia pisemnego z pieczęcią i podpisem osoby odpowiedzialnej.

6.  Akademia ARBIZ zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie i czasie szkolenia autorskiego celem dostosowania do potrzeb uczestników.

7.  W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, Zgłaszającemu zostanie zwrócona pełna wpłacona przez niego kwota w ciągu 14 dni roboczych od daty - terminu szkolenia, bądź przysługuje możliwość przeniesienia na inny termin.

8. Niniejsze zgłoszenie jest integralne z warunkami zgłoszenia podanymi na stronie www.arbiz.pl i jest zobowiązaniem do zapłaty.

9. Wszelkie spory, jeśli wystąpią, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby firmy Akademii ARBIZ.


Oświadczam, że przesyłając formularz online, skan zgłoszenia na e-mail:
- Akceptuje program szkolenia, stanowiący integralna część niniejszego formularza dostępny na stronie www.arbiz.pl.
- Wyrażam  zgodę na wystawienie faktury za udział w szkoleniu ww. osoby bez mojego/naszego podpisu w wersji elektronicznej.
- Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię ARBIZ z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z Polityką prywatności dla  potrzeb marketingowo-informacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).  Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.


Tip

Informacje dla Ciebie:

1. Pola z gwiazdką należy wypełnić/zaznaczyć wybrane.
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia otzrmasz w ciągu 48 godzin.
3. Potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu otrzymasz po zaksięgowaniu opłaty za szkolenie.
Kontakt do ARBIZ
Formularz zgłoszenia
na szkolenie w pdf

Formularz zgłoszenia na szkolenie w pdf
Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznań
+ 48 720 808 280

Wszelkie prawa zastrzeżone
Akademia ARBIZ Sp. z o.o.  2009 - 2024
Wróć do spisu treści