Zgłoszenie online na szkolenie - Akademia Przemawiania ARBIZ | Wystąpienia publiczne

Akademia Przemawiania ARBIZ
Przejdź do treści
ZGŁASZAM SIĘ NA SZKOLENIE

Wybieram szkolenie:
Szkolenia z wystąpień publicznych

 Przygotowanie i wygłaszanie przemówień - 997 zł
 Sztuka Przemawiania - 997 zł
 Wystąpienia publiczne i autoprezentacja - 1997 zł
 Sztuka Prezentacji - 997 zł
 Wystąpienia przed kamerą - 997 zł brutto
 Prezentacja Handlowa - 997 zł
 Wystąpienia publiczne i autoprezentacja - weekend - 3000 zł
 MÓWCA w biznesie, w pracy i zyciu - 50 zł
Tip
Szkolenia trenerskie

 Profesjonalny Trener Wewnętrzny - 1997 zł
 Mistrzowskie prowadzenie szkoleń - 997 zł
 Profesjonalny Trener Wewnętrzny - Edycja weekendowa - 3000 zł
Tip
Szkolenia na zamówienie indywidualne

 Zamówienie indywidualne
Tip
Dane do przelewu:
mBank
Rachunek nr: 97 1140 2004 0000 3902 7839 4966

Tytuł płatności: Imię Nazwisko, nazwa szkolenia

Dane ARBIZ:

ARBIZ Sp. z o.o.
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznań
Tak, opłacę.Już opłaciłem/am.

Wypełnij dane firmy, jeśli uczestnika zgłasza firma:TakNie
1. Dane uczestnika szkolenia:
2. Dane uczestnika szkolenia:


Warunki udziału w szkoleniu

1. Szkolenie jest dziełem autorskim Andrzeja Różańskiego i oparte jest na jego wiedzy i doświadczeniu biznesowym.
2. O przyjęciu zgłoszenia i dokonaniu rezerwacji decyduje kolejność nadesłania zgłoszenia z potwierdzeniem dokonania przelewu na rachunek ARBIZ (w przypadku jednostek budżetowych akceptujemy płatność po szkoleniu).

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
a) dokonanie płatności przed szkoleniem według Umowy - Udziału w szkoleniu na konto bankowe
w Alior Bank: Rachunek nr.: 52 2490 0005 0000 4530 4327 1913 podając w tytule płatności „Nazwa szkolenia, Imię Nazwisko"
b) przesłanie zgłoszenia poprzez:
- stronę ARBIZ.pl przez zakładkę ZGŁOSZENIE,
- skanu na e-mail: sekretariat@arbiz.pl,
c) przyjęcie zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzone przez ARBIZ w ciągu 48h.
d) potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie potwierdzone po zaksięgowaniu opłaty.
4. Podany koszt szkolenia jest zwolniony z vat i podany jest w kwocie brutto.

5. W przypadku złożenia zamówienia przez Instytucję i płatności po szkoleniu niezbędne jest złożenia zamówienia pisemnego z pieczęcią i podpisem osoby odpowiedzialnej.

6. ARBIZ zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie i czasie szkolenia autorskiego celem dostosowania do potrzeb uczestników.

7. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z winy Organizatora, Zgłaszającemu zostanie zwrócona pełna wpłacona przez niego kwota w ciągu 14 dni roboczych od daty - terminu szkolenia, bądź przysługuje możliwość przeniesienia na inny termin.

8. Niniejsze zgłoszenie jest integralne z warunkami zgłoszenia podanymi na stronie www.arbiz.pl i jest zobowiązaniem do zapłaty.

9. Wszelkie spory, jeśli wystąpią, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby firmy ARBIZ.


Oświadczam, że przesyłając formularz online, skan zgłoszenia na e-mail:
- Akceptuje program szkolenia, stanowiący integralna część niniejszego formularza dostępny na stronie www.arbiz.pl.
- Wyrażam zgodę na wystawienie faktury za udział w szkoleniu ww. osoby bez mojego/naszego podpisu w wersji elektronicznej.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARBIZ z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z Polityką prywatności dla potrzeb marketingowo-informacyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.


Tip

Informacje dla Ciebie:

1. Pola z gwiazdką należy wypełnić/zaznaczyć wybrane.
2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia otzrmasz w ciągu 48 godzin.
3. Potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu otrzymasz po zaksięgowaniu opłaty za szkolenie.
Formularz zgłoszenia
na szkolenie w pdf

Formularz zgłoszenia na szkolenie w pdf
Kontakt do ARBIZ
ARBIZ Sp. z o.o.
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznań
+ 48 720 808 280
sekretariat@arbiz.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
ARBIZ Sp. z o.o.  2009 - 2022
Wróć do spisu treści