Artykuły - Wiedza dla Trenera - Akademia ARBIZ | Szkolenia z wystąpień publicznych, trenerskie

Andrzej Różański Trener Wystąpień Publicznych
Przejdź do treści
Wiedza > Newsy czytaj > Wiedza

Wiedza dla Trenera Wewnętrznego

Trener Wewnętrzny to kluczowa rola w każdej firmie, która dąży do rozwoju swoich pracowników. To osoba odpowiedzialna za projektowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i innych form rozwoju, mających na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności zespołu.

Jaka wiedza jest niezbędna dla rozwoju Trenera Wewnętrznego?
 1. Wiedza merytoryczna:
 • Trener musi posiadać dogłębną wiedzę z zakresu tematyki, którą szkoli. Dotyczy to zarówno teorii, jak i praktyki.
 • Ważna jest również znajomość specyfiki branży i firmy, w której działa Trener.
 1. Dydaktyka:
 • Trener musi znać i stosować różne metody i techniki dydaktyczne, aby móc skutecznie przekazywać wiedzę i umiejętności.
 • Ważna jest również umiejętność dostosowania metod nauczania do potrzeb i preferencji różnych grup szkoleniowych.
 1. Psychologia:
 • Trener musi posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii, aby móc zrozumieć procesy uczenia się i motywacji.
 • Ważna jest również umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkoleń i tworzenia atmosfery sprzyjającej nauce.
 1. Komunikacja:
 • Trener musi posiadać doskonałe umiejętności komunikacyjne, aby móc jasno i precyzyjnie przekazywać informacje.
 • Ważna jest również umiejętność aktywnego słuchania i udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 1. Facylitacja:
 • Trener musi umieć prowadzić warsztaty i inne formy grupowej pracy w sposób efektywny i angażujący dla uczestników.
 • Ważna jest również umiejętność zarządzania konfliktami i rozwiązywania problemów.

Oprócz wyżej wymienionych dziedzin, Trener Wewnętrzny powinien również posiadać:
 • Umiejętność autoprezentacji
 • Kreatywność
 • Otwartość na nowe idee
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Pasję do rozwoju ludzi

Ciągły rozwój:
W zawodzie Trenera Wewnętrznego kluczowy jest ciągły rozwój. Nowe trendy w edukacji, nowe technologie i zmieniające się potrzeby firmy wymagają od Trenera stałego poszerzania swoich umiejętności i wiedzy.

Dostępne są różne formy rozwoju dla Trenerów Wewnętrznych:
 • Udział w szkoleniach i kursach
 • Czytanie książek i artykułów
 • Nawiązywanie kontaktów z innymi Trenerami
 • Współpraca z ekspertami
 • Obserwowanie innych Trenerów
 • Samodzielne prowadzenie szkoleń i warsztatów

Podsumowując, Trener Wewnętrzny to osoba o szerokiej wiedzy i umiejętnościach.
Ciągły rozwój i doskonalenie swoich kompetencji jest kluczowe dla efektywnego wypełniania tej roli.

Wróć do spisu treści