Szkolenie Profesjonalny Trener Szkoleń Online - Akademia ARBIZ | Szkolenia z wystąpień publicznych, trenerskie

Szkolenia z wystąpień publicznych, szkolenia trenerskie, szkolenia indywidualne
Andrzej Różański Trener Wystąpień Publicznych
Szkolenia z wystąpień publicznych, szkolenia trenerskie, szkolenia indywidualne
Przejdź do treści
Szkolenie
Profesjonalny Trener Szkoleń Online
Trener Szkoleń Online
Terminy szkoleń
Dostępne terminy szkoleń:
7-8.02.2024 - Poznań
3.02.2024 - online
7-8.03.2024 - Poznań
9.03.2024 - online

Cele szkolenia:
 • wprowadzenia do szkoleń online,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę dla Trenera,
 • poznasz techniki i narzędzia trenerskie,
 • opanujesz kompetencje trenerskie,
 • opanujesz podstawy autoprezentacji online trenera,
 • wszystko przećwiczysz.

Uczestnicy szkolenia:
 • pracownicy awansujący na trenera,
 • trenerzy wewnętrzni,
 • osoby zdecydowane podnieść kwalifikacje,
 • eksperci i kadra kierownicza,
 • managerowie,
 • przedsiębiorcy,
 • osoby uczące online.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
 • opanowanie technik trenerskich,
 • umiejętność wzbudzania zaciekawienia,
 • umiejętność ciekawego rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
 • opanowanie negatywnych myśli,
 • opanowanie mowy ciała przed kamerą,Metody nauki
- wykłady,
- dyskusja,
- przykłady trenerów z filmów,
- scenki sytuacyjne,
- możliwość użycia kamery, mikrofonu.

Czas szkolenia
Stacjonarne - dwa dni szkoleniowe,
 • od 9:00 do 15:00.
Online - jeden dzień szkoleniowy,
 • od 9:00 do 18:00
Koszt szkolenia
 • 2000 zł (brutto-zwolnienie z VAT)
Szkolenie indywidualne na życzenie - 3000 zł od 1 os
Miejsca szkolenia
> szkolenie stacjonarne
Centrum Konferencyjne Ogrodowa 12
ul. Ogrodowa 12. Poznań
> szkolenie online
Platforma LiveWebinar z poziomu przeglądarki internetowej
Program szkolenia
Dzień I

1. Zawód "Trener  Szkoleń Online"(teoria, dyskusja):
• predyspozycje, a sukces,
• trener szkoleń online w firmie i organizacji
• trener charyzmatyczny – jak to osiągnąć?

2. Edukacja (teoria):
• różnice w sposobie nauczania stacjonarnego, a online.

3. Formy prowadzenia szkolenia (teoria, dyskusja, warsztaty):
• wykład i prezentacja,
• dyskusja,
• studium przypadku,
• odgrywanie ról,
• gry i symulacje,
• lodołamacze,
• praca w grupach,
• akwarium.

4. Cykl życia szkolenia (teoria):
• przed szkoleniem – analiza potrzeb,
• w trakcie szkolenia – kontrola efektywności,
• po szkoleniu – ewaluacja.

5. Projektuję szkolenie online na potrzeby firmy (teoria):
• ustalam cele główne i szczegółowe,
• tworzę dobry plan szkolenia,
• tworzę materiały – skrypt, prezentacje.

6. Proces szkolenia online (teoria, dyskusja):
• jak budować dobrą atmosferę na szkoleniu online,
• jak pozytywnie komunikować się z uczestnikami,
• jak rozpocząć szkolenie online,
• jak przełamać własne leki,
• jak zainteresować grupę przed monitorami,
• jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami grupy,
• jak reagować na pytania w trakcie szkolenia online,
• jak rozbudzić zadowolenie ze szkolenia u uczestników,
• jak pozytywnie komunikować się z uczestnikami przed monitorem.

7. Przygotowanie szkolenia logistyka (teoria, warsztaty):
• czas, miejsce, sprzęt.

8. Struktura i reguły szkolenia (teoria).
9. Komunikacja interpersonalna (teoria, dyskusja, warsztaty):
• kontakt online z jednostką,
• kontakt online z grupą,
• budowanie relacji od początku szkolenia,
• mowa ciała trenera i uczestników szkolenia.

10. Wystąpienia indywidualne uczestników (warsztaty próbne).

Dzień II

1. Prezentacja, wystąpienia publiczne online (teoria, warsztaty z kamerą i wskazówki):
• wizerunek trenera w wersji online,
• autorytet trenera,
• atmosfera na szkoleniu online,
• jak sprawić, by prezentacja online była ciekawa,
• jak radzić sobie ze stresem w trakcie szkolenia online,
• jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami szkoleń online,
• jak zakończyć szkolenie online.

2. Wystąpienia publiczne (teoria, warsztaty z kamerą i wskazówki):
• mowa ciała trenera przed kamerą,
• przebieg wystąpienia online,
• komunikacja z grupą wirtualną.

5. Jakie książki powinieneś przeczytać (teoria, spis).
6. Podsumowanie szkolenia i pozytywne sugestie dla uczestników.

Prowadzący szkolenie
Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.
Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia  pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański
Prezes Zarządu Akademii ARBIZ
Wróć do spisu treści