Szkolenie Trener Wystąpień Publicznych - Akademia ARBIZ | Szkolenia z wystąpień publicznych, trenerskie

Szkolenia z wystąpień publicznych, szkolenia trenerskie, szkolenia indywidualne
Andrzej Różański Trener Wystąpień Publicznych
Szkolenia z wystąpień publicznych, szkolenia trenerskie, szkolenia indywidualne
Przejdź do treści
Szkolenie
Trener Wystąpień Publicznych
Szkolenie trenerskie "Trener Wystąpień Publicznych"
Terminy szkoleń
Online:
30.04.2024 - online
29.05.2024 - online
-.06.2024 - online
31.07.2024 - online
28.08.2024 - online
30.09.2024 - online
30.10.2024 - online
29.11.2024 - online
30.12.2024 - online
Stacjonarne:
29.04.2024 - Poznań
28.05.2024 - Poznań
28.06.2024 - Poznań
30.07.2024 - Poznań
27.08.2024 - Poznań
27.09.2024 - Poznań
29.10.2024 - Poznań
29.11.2024 - Poznań
27.12.2024 - Poznań
Uczestnicy szkolenia:
 • osoby po szkoleniach z wystąpień publicznych w Akademii ARBIZ
 • pracownicy awansujący na trenera,
 • trenerzy wewnętrzni,
 • osoby zdecydowane podnieść kwalifikacje,
 • eksperci i kadra kierownicza,
 • managerowie,
 • przedsiębiorcy,
 • liderzy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
 • opanowanie technik trenerskich,
 • umiejętność wzbudzania zaciekawienia,
 • umiejętność ciekawego rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
 • opanowanie negatywnych myśli,
 • opanowanie mowy ciała,
 • zapanowanie nad koordynacją werbalną,
 • opanowanie mowy ciała,
 • zapanowanie nad koordynacją werbalną,
 • zapanowanie nad koordynacją niewerbalną.

Cele szkolenia:
 • wprowadzenia do szkoleń,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę dla Trenera,
 • poznasz techniki i narzędzia trenerskie,
 • opanujesz kompetencje trenerskie,
 • opanujesz podstawy autoprezentacji trenera,
 • opanujesz pewną postawę,
 • wszystko przećwiczysz.

Czas szkolenia
Stacjonarne lub online - jeden dzień szkoleniowy,
 • od 9:00 do 16:00

Koszt szkolenia
 • 3000 zł
Szkolenie indywidualne na życzenie
- 6000 zł od 1 os
Miejsca szkolenia
> szkolenie stacjonarne
Poznań
> szkolenie online
Platforma LiveWebinar z poziomu przeglądarki internetowej
Metody nauki
- wykłady,
- dyskusja,
- przykładowe mowy z kina,
- scenki sytuacyjne,
- możliwość użycia kamery, mikrofonu.

Program szkolenia

Moduł 4: Metody nauczania i feedback
 • Metody aktywizujące i techniki nauczania: Jak skutecznie angażować uczestników i wspierać ich naukę.
 • Skuteczny feedback: Techniki udzielania konstruktywnego feedbacku, który motywuje i wspiera rozwój.
 • Ćwiczenia: Prowadzenie sesji szkoleniowych w małych grupach z użyciem zdobytych umiejętności.

Moduł 5: Prezentacje i zakończenie
 • Prezentacje uczestników: Każdy uczestnik prezentuje przygotowane szkolenie i otrzymuje feedback od grupy oraz trenerów.
 • Podsumowanie i plan rozwoju: Omówienie kluczowych nauk, planowanie dalszego rozwoju i zastosowania w praktyce.
 • Certyfikacja: Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia.


Bonus
Po szkoleniu - sesja 1 godzinna online - omówienie najważniejszych spraw trenerskich dla studenta.
Moduł 1: Podstawy wystąpień publicznych
 • Wprowadzenie i cele szkolenia: Omówienie celów i struktury programu.
 • Zasady skutecznych wystąpień publicznych: Kluczowe elementy udanej prezentacji, struktura i przygotowanie mowy.
 • Praktyka i feedback: Krótkie wystąpienia uczestników z natychmiastowym feedbackiem.

Moduł 2: Techniki przemawiania
 • Użycie głosu i mowy ciała: Warsztaty na temat modulacji głosu, tempa mówienia i wykorzystania mowy ciała.
 • Zarządzanie tremą: Techniki radzenia sobie z tremą i budowania pewności siebie.
 • Warsztaty praktyczne: Ćwiczenia na scenie z indywidualnym coachingiem.

Moduł 3: Projektowanie i dostosowywanie szkoleń
 • Analiza potrzeb i celów szkoleniowych: Jak identyfikować potrzeby uczestników i dostosowywać do nich szkolenia.
 • Tworzenie angażujących materiałów szkoleniowych: Zasady projektowania prezentacji, gier, ćwiczeń interaktywnych.
 • Praktyczne zadanie projektowe: Uczestnicy projektują własne krótkie szkolenie z wystąpień publicznych.
Prowadzący szkolenie
Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.
Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia  pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański
Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści