Szkolenie Sztuka Prezentacji - Akademia ARBIZ | Szkolenia z wystąpień publicznych, trenerskie

Andrzej Różański Trener Wystąpień Publicznych
Przejdź do treści
Szkolenie
SZTUKA PREZENTACJI
Szkolenie Sztuka Prezentacji
Terminy szkoleń
Stacjonarne:
5.06.2024 - Poznań
3.07.2024 - Poznań
5.08.2024 - Poznań
4.09.2024 - Poznań
3.10.2024 - Poznań
5.11.2024 - Poznań
4.12.2024 - Poznań
Online:
6.06.2024 - online
4.07.2024 - online
6.08.2024 - online
5.09.2024 - online
4.10.2024 - online
6.11.2024 - online
5.12.2024 - online
Uczestnicy szkolenia
- osoby zdecydowane,
- eksperci i kadra kierownicza,
- managerowie,
- przedsiębiorcy,
- liderzy.

Korzyści z udziału w szkoleniu
- zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
- opanowanie technik prezentacji,
- umiejętność wzbudzania zaciekawienia,
- umiejętność ciekawego rozpoczęcia i zakończenia,
- opanowanie negatywnych myśli,
- opanowanie mowy ciała,
- zapanowanie nad koordynacją werbalną,
- zapanowanie nad koordynacją niewerbalną.

Cele szkolenia
- przygotowanie materiałów do prezentacji,
- opracowanie materiałów do prezentacji,
- przygotowanie do prezentacji,
- umiejętne przećwiczenie prezentacji,
- umiejętne utrwalenie prezentacji,
- świadome dopięcie na ostatni guzik.

Czas szkolenia
- jeden dzień szkoleniowy,
- od 9:00 do 15:00.

Koszt szkolenia
- 1000 zł (brutto-zwolnienie z VAT)
Miejsca szkolenia
Stacjonarne
Akademia ARBIZ.
ul. Bosa 4/6. Poznań

Online
Platforma LiveWebinar z poziomu przeglądarki internetowej
Metody nauki
- wykłady,
- dyskusja,
- przykładowe mowy z kina,
- scenki sytuacyjne,
- możliwość użycia kamery, mikrofonu.

Program szkolenia
Blok III (13:00 do 14:30)  90 minut - warsztaty

Prezenter (każdy uczestnik) w trzech aktach - warsztaty z kamerą
1. Prezentacje indywidualne:

Akt I. Każdy uczestnik przygotowuje 3 minutową prezentację (w Power Point) i przedstawia ją przed grupą. Po prezentacji omawiamy wystąpienie i dajemy merytoryczne oraz pozytywne wskazówki.

Akt II. W drugim akcie uczestnik przedstawią tą samą prezentację drugi raz pamietając o wskazówkach.

Akt III. W trzecim akcie uczestnik wzbogacony o doświadczenie i wiedzę przedstawią najlepszą wersję swojej preentacji.

2. Omówienie prezentacji (Power Point) i wystąpienia uczestników oraz sugestie dla każdego uczestnika jego kierunku dalszego rozwoju.

3. Pytania i podsumowanie (14:30 do 15:00)  30 minut
Blok I   (09.00 do 10:30)  90 minut

1. Pierwsze wrażenie.
2. Słabe i mocne strony mówcy.
3. Bagatelizowana wartość przygotowania.
8. Panel - pytania i odpowiedzi.
2. Przygotowanie prezentacji.
3. Prowadzenie prezentacji - zasady.
4.

4. Panel - pytania i odpowiedzi
* Przerwa 12:15 do 13:00
Prezentacja, to Twoje wystąpienie publiczne, a więc ważne:
4. Skuteczne planowanie wystąpienia.
5. Opanowanie tremy i stresu.
6. Mowa ciała prelegenta.
7. Garść niezbędnych porad.

*Przerwa kawowa 10:30 do 10:45

Blok II (10.45 do 12:15)  90 minut
Sztuka prezentacji i jej istotne elemnty
1. Przygotowanie siebie.
Prowadzący szkolenie
Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.
Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia  pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański
Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści