Szkolenie Profesjonalny Trener Wewnętrzny - Akademia ARBIZ | Szkolenia z wystąpień publicznych, trenerskie

Andrzej Różański Trener Wystąpień Publicznych
Przejdź do treści
Szkolenie
Profesjonalny Trener Wewnętrzny
Terminy szkoleń
Stacjonarne:
19-20.06.2024 - Poznań
22-23.07.2024 - Poznań
19-20.08.2024 - Poznań
18-19.09.2024 - Poznań
21-22.10.2024 - Poznań
20-21.11.2024 - Poznań
18-19.12.2024 - Poznań
Online:
24-25.06.2024 - online
24-25.07.2024 - online
21-22.08.2024 - online
23-24.09.2024 - online
23-24.10.2024 - online
25-26.11.2024 - online
23-24.12.2024 - online

Szkolenie z Gwarancją Terminu. Zaplanuj szkolenie z nami ze 100% pewnością.

Cele szkolenia:
 • wprowadzenia do szkoleń,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę dla Trenera,
 • poznasz techniki i narzędzia trenerskie,
 • opanujesz kompetencje trenerskie,
 • opanujesz podstawy autoprezentacji trenera,
 • opanujesz pewną postawę,
 • wszystko przećwiczysz.

Uczestnicy szkolenia:
 • pracownicy awansujący na trenera,
 • trenerzy wewnętrzni,
 • osoby zdecydowane podnieść kwalifikacje,
 • eksperci i kadra kierownicza,
 • managerowie,
 • przedsiębiorcy,
 • liderzy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
 • opanowanie technik trenerskich,
 • umiejętność wzbudzania zaciekawienia,
 • umiejętność ciekawego rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
 • opanowanie negatywnych myśli,
 • opanowanie mowy ciała,
 • zapanowanie nad koordynacją werbalną,
 • opanowanie mowy ciała,
 • zapanowanie nad koordynacją werbalną,
 • zapanowanie nad koordynacją niewerbalną.

Metody nauki
- wykłady,
- dyskusja,
- przykładowe mowy z kina,
- scenki sytuacyjne,
- możliwość użycia kamery, mikrofonu.

Czas szkolenia
Stacjonarne - dwa dni szkoleniowe,
 • od 9:00 do 15:00.
Online - dwa dni szkoleniowe
 • od 9:00 do 15:00
Koszt szkolenia
 • 2000 zł (brutto-zwolnienie z VAT)
Szkolenie indywidualne na życzenie - 3000 zł od 1 os
Miejsca szkolenia
Stacjonarne
Akademia ARBIZ
ul. Bosa 4/6. Poznań
Online
Platforma LiveWebinar z poziomu przeglądarki internetowej
Program szkolenia
Dzień I

1. Zawód "Trener wewnętrzny"(teoria, dyskusja):
• perspektywy - Co Cię czeka i jak to osiągnąć,
• predyspozycje, a sukces,
• trener wewnętrzny w firmie i organizacji
• trener charyzmatyczny – jak to osiągnąć?

2. Edukacja (teoria):
• różnice w sposobie nauczania.

3. Formy prowadzenia szkolenia (teoria, dyskusja, warsztaty):
• wykład i prezentacja,
• dyskusja,
• studium przypadku,
• odgrywanie ról,
• gry i symulacje,
• lodołamacze,
• praca w grupach,
• akwarium.

4. Cykl życia szkolenia (teoria):
• przed szkoleniem – analiza potrzeb,
• w trakcie szkolenia – kontrola efektywności,
• po szkoleniu – ewaluacja.

5. Projektuję szkolenie na potrzeby firmy (teoria):
• ustalam cele główne i szczegółowe,
• tworzę dobry plan szkolenia,
• tworzę materiały – skrypt, prezentacje.

6. Proces szkolenia (teoria, dyskusja):
• jak budować dobrą atmosferę na szkoleniu,
• jak pozytywnie komunikować się z uczestnikami,
• jak rozpocząć szkolenie,
• jak przełamać własne leki,
• jak zainteresować grupę,
• jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami grupy,
• jak reagować na pytania w trakcie szkolenia,
• jak rozbudzić zadowolenie ze szkolenia u uczestników,
• jak pozytywnie komunikować się z uczestnikami.

7. Przygotowanie szkolenia logistyka (teoria, warsztaty):
• czas,
• miejsce,
• sprzęt.

8. Struktura i reguły szkolenia (teoria).
9. Komunikacja interpersonalna (teoria, dyskusja, warsztaty):
• kontakt z jednostką,
• kontakt z grupą,
• budowanie relacji od początku,
• mowa ciała trenera i uczestników szkolenia.

10. Wystąpienia indywidualne uczestników (warsztaty próbne bez kamery).
11. Podsumowanie szkolenia i pozytywne sugestie dla uczestników.
Dzień II

1. Prezentacja, wystąpienia publiczne (teoria, warsztaty z kamerą i wskazówki):
• wizerunek trenera,
• autorytet trenera,
• atmosfera na szkoleniu,
• jak sprawić, by prezentacja była ciekawa,
• jak radzić sobie ze stresem,
• jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami szkoleń,
• jak zakończyć szkolenie.

2. Wystąpienia publiczne (teoria, warsztaty z kamerą i wskazówki):
• mowa ciała trenera,
• przebieg wystąpienia,
• komunikacja z grupą.

3. Rozwój zawodowy (teoria, sugestie indywidualne dla uczestników):
• ścieżka kariery,
• planowanie kariery.

4. Jak znaleźć pierwszą pracę w zawodzie trenera wewnętrznego ( teoria):
• budowanie wizerunku,
• marketing w poszukiwaniu pracy,
• rozmowy rekrutacyjne.

5. Jakie książki powinieneś przeczytać (teoria, spis).
6. Podsumowanie szkolenia i pozytywne sugestie dla uczestników.

Prowadzący szkolenie
Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.
Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia  pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański
Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści