Szkolenie Certyfikowany Trener AML - Akademia ARBIZ | Szkolenia z wystąpień publicznych, trenerskie

Szkolenia z wystąpień publicznych, szkolenia trenerskie, szkolenia indywidualne
Andrzej Różański Trener Wystąpień Publicznych
Szkolenia z wystąpień publicznych, szkolenia trenerskie, szkolenia indywidualne
Przejdź do treści
Szkolenie online
Ucz z pasją o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Profesjonalny Trener AML
Terminy szkoleń
Terminy szkoleń online:
04.04.2024 - online
09.05.2024 - online
05.06.2024 - online
Uczestnicy szkolenia:
 • AML Oficerowie,
 • pracownicy awansujący na AML Oficera,
 • osoby mające szkolić pracowników z AML,
 • kadra zarządzająca, kierownicy,
 • eksperci i managerowie,
 • przedsiębiorcy.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
 • zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
 • opanowanie technik trenerskich,
 • umiejętność wzbudzania zaciekawienia,
 • umiejętność ciekawego przedstawiania tematu AML,
 • umiejętność ciekawego rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,
 • opanowanie negatywnych myśli,
 • opanowanie mowy ciała,
 • zapanowanie nad koordynacją werbalną.

Cele szkolenia:
 • wprowadzenie do prowadzenia szkoleń,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę dla Trenera,
 • poznasz techniki i narzędzia trenerskie,
 • opanujesz kompetencje trenerskie,
 • opanujesz podstawy autoprezentacji trenera,
 • opanujesz pewną postawę,
 • wszystko przećwiczysz.

Czas szkolenia

Online - jeden dzień szkoleniowy,
 • od 9:00 do 15:00
Koszt szkolenia
 • 2500 zł (brutto-zwolnienie z VAT)
Szkolenie indywidualne na życzenie - 3500 zł od 1 os
Miejsca szkolenia

> szkolenie online
Platforma LiveWebinar z poziomu przeglądarki internetowej
Metody nauki:
- wykłady,
- dyskusja,
- przykłady prania pieniędzy z kina,
- możliwość użycia kamery, mikrofonu.

Program szkolenia
Blok 2

1. Prezentacja, wystąpienia publiczne (teoria, warsztaty z kamerą i wskazówki):
• wizerunek trenera,
• autorytet trenera,
• atmosfera na szkoleniu,
• jak sprawić, by prezentacja była ciekawa,
• jak radzić sobie ze stresem,
• jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami szkoleń,
• jak zakończyć szkolenie.

2. Wystąpienia publiczne (teoria, warsztaty z kamerą i wskazówki):
• mowa ciała trenera,
• przebieg wystąpienia,
• komunikacja z grupą.

3. Rozwój zawodowy (teoria, sugestie indywidualne dla uczestników):
• ścieżka kariery,
• planowanie kariery.

4. Jak znaleźć pierwszą pracę w zawodzie trenera wewnętrznego ( teoria):
• budowanie wizerunku,
• marketing w poszukiwaniu pracy,
• rozmowy rekrutacyjne.

5. Jakie książki powinieneś przeczytać (teoria, spis).
6. Podsumowanie szkolenia i pozytywne sugestie dla uczestników.

Blok 1

1. Zawód "Trener AML"(teoria, dyskusja):
• perspektywy - Co Cię czeka i jak to osiągnąć,
• predyspozycje, a sukces na trudnym rynku,
• Trener AML w firmie i organizacji
• trener charyzmatyczny – jak to osiągnąć?

2. Edukacja (teoria):
• różnice w sposobie nauczania.

3. Formy prowadzenia szkolenia (teoria, dyskusja, warsztaty):
• wykład i prezentacja,
• dyskusja,
• studium przypadku,
• odgrywanie ról,
• gry i symulacje,
• lodołamacze,
• praca w grupach,
• akwarium.

4. Cykl życia szkolenia (teoria):
• przed szkoleniem – analiza potrzeb,
• w trakcie szkolenia – kontrola efektywności,
• po szkoleniu – ewaluacja.

5. Projektuję szkolenie na potrzeby firmy (teoria):
• ustalam cele główne i szczegółowe,
• tworzę dobry plan szkolenia,
• tworzę materiały – skrypt, prezentacje.

6. Proces szkolenia (teoria, dyskusja):
• jak budować dobrą atmosferę na szkoleniu,
• jak pozytywnie komunikować się z uczestnikami,
• jak rozpocząć szkolenie,
• jak przełamać własne leki,
• jak zainteresować grupę,
• jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami grupy,
• jak reagować na pytania w trakcie szkolenia,
• jak rozbudzić zadowolenie ze szkolenia u uczestników,
• jak pozytywnie komunikować się z uczestnikami.

7. Przygotowanie szkolenia logistyka (teoria, warsztaty):
• czas, miejsce, sprzęt.

8. Struktura i reguły szkolenia (teoria).
9. Komunikacja interpersonalna (teoria, dyskusja, warsztaty):
• kontakt z jednostką,
• kontakt z grupą,
• budowanie relacji od początku,
• mowa ciała trenera i uczestników szkolenia.

10. Wystąpienia indywidualne uczestników (warsztaty próbne bez kamery).
11. Podsumowanie szkolenia i pozytywne sugestie dla uczestników.
Prowadzący szkolenie
Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.
Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia  pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański
Prezes Zarządu Akademii ARBIZ
Wróć do spisu treści