Szkolenie online - Ustawa AML dla Biur Rachunkowych - Akademia ARBIZ | Szkolenia Wystąpienia publiczne, trenerskie, AML

Akademia ARBIZ
Przejdź do treści
Szkolenie online
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
AML dla Biur Rachunkowych
Celem szkolenia jest wprowadzenie kadry managerskiej i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych do dostosowania swoich działań do Ustawy z dnia 1 marca 2018 o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML), co pozwoli spełnić oczekiwania ustawodawcy, a także pozwoli uniknąć sankcji związanych z niewywiązaniem się z zaleceń nałożonych na Instytucje Obowiązane ( I.O. ) m.in. do jakich należą biura rachunkowe i doradcy podatkowi.
 
W ramach szkolenia będą poruszone podstawowe kwestie, które kadra kierownicza i pracownik powinien umieć określić, by móc poprawnie realizować postanowienia ustawy AML, począwszy od zrozumienia istoty ustawy AML, metod prania pieniędzy i działań jakie mają podejmować, a czasem też nie podejmować. Wiedza taka pozwoli biurom rachunkowym uniknąć konsekwencji administracyjnych, finansowych i karnych.
Program.
 
I.    Wprowadzenie
 1. Omówienie programu szkolenia.
 2. Ustawa AML, czyli ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.   
II.     GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
III.     Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu.
IV.     CRBR - Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
V.      AML, a RODO.
VI.    PEP – Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych.

VII.   Przestępstwo prania pieniędzy.
 1. Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
 2. Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
 3. Metody prania pieniędzy.
 4. Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.

VIII.  Biuro Rachunkowe jako instytucja obowiązana – obowiązki biura.
 1. Określenie Instytucji obowiązanych w ustawie.
 2. Obowiązki dla instytucji obowiązanej, jakim jest biuro rachunkowe:
 • Identyfikacja i oceny ryzyka przez biuro rachunkowe,
 • identyfikacja klienta
 • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego,
 • weryfikacja klienta, osoby upoważnionej i beneficjenta rzeczywistego,
 • Wyznaczenie AMLO, AMLRO,
 • Wdrożenie procedury wewnętrznej (wzór w gratisie),
 • wzór Procedury AML i SYGNALISTY w gratisie,
 • wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego,
 • raportowanie do GIIF,
 • obowiązkowe szkolenia.
             
IX.    Kontrole w Biurze rachunkowym.
X.     Sygnalista w Biurze Rachunkowym.
XI.    Sankcje za niedopełnienie obowiązków.
 • kary administracyjne,
 • kary pieniężne,
 • odpowiedzialność karna.
XII. Wzór Procedury AML i SYGNALISTY w gratisie.
Szkolenie online
AML dla Biur Rachunkowych
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
i Finansowania Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
Szkolenie jednodniowe.
Kategoria: Akademia AML.

Czas szkolenia:
od 9:00 do 12:00.

Ilość uczestników ograniczona
 • GWARANCJA TERMINU dla nadesłanych i opłaconych zgłoszeń.

Dostępne terminy szkolenia w 2024:
 • 26-02-2024
 • 21-03-2024

Miejsce szkolenia:
 • w pracy, w domu, lub innym spokojnym miejscu.
Wymagane po stronie uczestnika:
 • komputer, albo tablet, smartphone z dostępem do Internetu, kamery i mikrofonu,
 • do uczestnictwa nie jest wymagane instalowanie żadnych aplikacji,
 • szkolenie jest prowadzone na platformie Live Webinar.

W cenie szkolenia:
 • Gwarancja terminu szkolenia!
 • procedura AML (wzór do przystosowania w firmie),
 • procedura SYGNALISTY (wzór do przystosowania w firmie)
 • Certyfikat.

Warunki
Szkolenie będę prowadził na platformie do szkoleń online.
Ze strony uczestnika nie będzie potrzeby instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.

Niezbędne do udziału w szkoleniu:
- dostęp do internetu,
- urządzenie (np. komputer, laptop, tablet, smartphone) z kamerą i mikrofonem,
- przeglądarka internetowa.

Koszt inwestycji w rozwój osobisty
Szkolenie online - 600 brutto od osoby
Szkolenie online (indywidualnie na życzenie: 1 na 1) - 1000 zł brutto od osoby

Szkolenia zamknięte (online) na zamówienie dla firmy i jej pracowników (od 3 osób wzwyż):
- cena do ustalenia,
Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznań
+ 48 720 808 280

Wszelkie prawa zastrzeżone
Akademia ARBIZ Sp. z o.o.  2009 - 2024
Wróć do spisu treści