Szkolenie online - "Sygnalista" w Biurze Rachunkowym - Akademia ARBIZ | Szkolenia Wystąpienia publiczne, trenerskie, AML

Akademia ARBIZ
Przejdź do treści
Szkolenie online
SYGNALISTA w Biurze Rachunkowym
Celem wdrożenia ochrony sygnalisty w biurze rachunkowym zgodnie z ustawą AML jest zapewnienie osobom zatrudnionym w biurze rachunkowym, które mają dostęp do informacji o podejrzanych transakcjach, możliwości zgłoszenia takich transakcji bez obaw o represje ze strony pracodawcy. Ochrona sygnalistów ma zachęcić osoby zatrudnione w biurach rachunkowych do zgłaszania podejrzanych transakcji, co może pomóc w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ustawa AML nakłada na biura rachunkowe obowiązek wdrożenia procedury ochrony sygnalistów.
Procedura ta powinna określać:
 • sposób zgłaszania,
 • zasady postępowania ze zgłoszeniem,
 • środki ochrony sygnalistów, w tym ochronę przed represjami ze strony pracodawcy.

Wdrożenie ochrony sygnalistów w biurze rachunkowym jest ważne z kilku powodów.
Po pierwsze, pozwala na skuteczniejsze wykrywanie i zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Po drugie, zwiększa zaufanie klientów do biur rachunkowych.
Po trzecie, sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku biura rachunkowego.

Oto niektóre z korzyści płynących z wdrożenia ochrony sygnalistów w biurze rachunkowym:
 • zwiększenie bezpieczeństwa finansowego klientów,
 • ochrona przed nadużyciami,
 • poprawa reputacji biura rachunkowego,
 • zwiększenie zaangażowania pracowników.

Ochrona sygnalistów jest ważnym elementem systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Wdrożenie procedury ochrony sygnalistów w biurze rachunkowym jest obowiązkiem wynikającym z ustawy AML.
Program szkolenia

 1. Definicja sygnalisty według Ustawy AML
  • Kto może zostać sygnalistą w kontekście ustawy AML.
 2. Zakres obowiązków instytucji obowiązanych
  • Jak Ustawa AML definiuje obowiązki w zakresie ochrony sygnalistów?
 3. Obowiązkowe szkolenia.
 4. Uprawnienia i obowiązki osób zgłaszających naruszenia.
 5. Kryteria objęcia sygnalistów ochroną
  • Kiedy sygnalista jest chroniony?
 6. Mechanizmy ochrony sygnalistów
  • Jakie środki ochrony są dostępne dla sygnalistów?
  • Procedura SYGNALISTY w gratisie.
 7. Zgłoszenia wewnętrzne w instytucjach obowiązanych
  • W jaki sposób system zgłoszeń wewnętrznych może zostać zoptymalizowany?
 8. Zgłoszenia zewnętrzne i ujawnienia publiczne
  • Pod jakimi warunkami i według jakich artykułów Ustawy AML można dokonać zgłoszenia zewnętrznego?
 9. Odpowiedzialność karna i cywilna sygnalistów
  • Jak Ustawa AML odnosi się do kwestii odpowiedzialności karnej i cywilnej sygnalistów?
Prowadzący szkolenie
Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.
Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia  pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański
Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.
Szkolenie online
SYGNALISTA w Biurze Rachunkowym
Ustawa Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy
i Finansowania Terroryzmu w Biurze Rachunkowym
Szkolenie jednodniowe.
Kategoria: Akademia AML.

Czas szkolenia:
od 9:00 do 12:00.

Ilość uczestników ograniczona
 • GWARANCJA TERMINU dla nadesłanych i opłaconych zgłoszeń.

Dostępne terminy szkolenia w 2024:
 • 24-01-2024
 • 29-02-2024
 • 25-03-2024

Miejsce szkolenia:
 • w pracy, w domu, lub innym spokojnym miejscu.
Wymagane po stronie uczestnika:
 • komputer, albo tablet, smartphone z dostępem do Internetu, kamery i mikrofonu,
 • do uczestnictwa nie jest wymagane instalowanie żadnych aplikacji,
 • szkolenie jest prowadzone na platformie Live Webinar.

W cenie szkolenia:
 • Gwarancja terminu szkolenia!
 • procedura SYGNALISTY (wzór do przystosowania w firmie)
 • Certyfikat.

Koszt szkolenia - 600 zł brutto

Szkolenia zamknięte (online) na zamówienie dla firmy i jej pracowników (od3 osób wzwyż):
- cena do ustalenia,
Akademia ARBIZ Sp. z o.o.
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznań
+ 48 720 808 280

Wszelkie prawa zastrzeżone
Akademia ARBIZ Sp. z o.o.  2009 - 2024
Wróć do spisu treści