Szkolenie online - "AML Oficer w pigułce" - edycja weekendowa - Akademia ARBIZ | Szkolenia Wystąpienia publiczne, trenerskie, prawne

Akademia ARBIZ
Przejdź do treści
Szkolenie online
AML Oficer w pigułce
Edycja weekendowa
Celem szkolenia jest przygotowanie kadry managerskiej firm obowiązanych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 1 marca 2018 o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML), tj. wyznaczenia kadry kierowniczej celem realizacji ustawowych obowiązków przez firmę, dbanie o realizację, szkolenia, wdrażanie i zgłaszanie zawiadomień.
 
W ramach szkolenia będą poruszone podstawowe kwestie, które kadra kierownicza i pracownik powinien umieć określić, by móc poprawnie realizować postanowienia ustawy AML, począwszy od zrozumienia istoty ustawy AML, metod prania pieniędzy i działań jakie mają podejmować, a czasem też nie podejmować. Wiedza taka pozwoli instytucjom obowiązanym uniknąć konsekwencji administracyjnych, finansowych i karnych.
Program szkolenia

Wprowadzenie.
Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.

I. AML Oficer:
 1. Kto może zostać AML Oficerem?
 2. Kim jest AML Oficer?
 3. Jakie ma cele i zadania AML Oficer?
 4. Dla kogo może pracować AML Oficer?
 5. Jaki jest zakres odpowiedzialności AML Oficera?
 6. Ile może zarabiać AML Oficer?

II. Przestępstwo prania pieniędzy:
 1. Przestępstwo prania pieniędzy w Kodeksie Karnym.
 2. Źródła pochodzenia brudnych pieniędzy, czyli przestępstwo bazowe.
 3. Metody prania pieniędzy.
 4. Przykłady sytuacji, gdzie zachodzi proceder prania pieniędzy.

III. Generalny Inspektor Informacji Finansowej

IV. Krajowa Ocena Ryzyka Prania Peniędzy oraz Finansowania Terroryzmu.

V. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych:
 1. Przeznaczenie rejestru.
 2. Podmioty obowiązne.
 3. Zakres informacji podlegających zgłoszeniu.
 4. Terminy zgłaszania informacji.
 5. Zgłoszenia.

VI. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych:
 1. Stosowanie środków bezpieczeństwa.
 2. Zakres środków bezpieczeństwa.
 3. Przesłanki do stosowania środków ezpieczeństwa.
 4. AML,a RODO.
 5. PEP klientem, jakie działania.

VII. Monitorowanie stosunków gospodarczych.

VIII. Sygnalista w Instytucji Obowiązanej:
 1. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń.
 2. Ochrona sygnalisty.

IX. Kontrolowanie instytucji obowiązanych:
 1. Podmioty uprawnione do kontroli.
 2. Uprawnienia kontrolerów.
 3. Przebieg kontroli.
 4. Prawa i obowiązki kontrolowanego.
 5. Protokół.

X. Obowiązkowe szkolenia:
 1. Obowiązek zapewnienia pracownikom udziału w programach szkoleniowych.

XI. Kary administracyjne.
 1. Przesłanki do nałożenia kary.
 2. Nałożenie kary.
 3. Katalog kar.
 4. Kary pieniężne.

XII. Przepisy karne:
 1. Niedopełnienie obowiązku przekazania zawiadomień Generalnemu Inspektorowi.
 2. Udaremnianie, utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych.

XIII. Źródła i literatura dla AML Oficera.


Prowadzący szkolenie
Kiedyś miałem wiele obaw przed mówieniem do obcych ludzi. Był czas, że nawet się jąkałem. Straciłem wiele okazji biznesowych, tylko dlatego, że bałem się przemawiać. W 1998 roku stwierdziłem "koniec uciekania" i zacząłem się intensywnie uczyć. W 2008 jako ekspert, praktyk biznesu oraz po szkoleniach zostałem Certyfikowanym Trenerem Biznesu, a po dwóch latach Trenerem Wystąpień Publicznych.
Poszerzyłem kompetencje w zakresie szkoleń prawnych oraz psychologii sądowej dzięki czemu pomagam przygotowywać się świadkom do spraw sądowych i w instytucjach. Dalszy rozwój jako praktyka biznesu oraz szkolenia  pozwoliły mi na zdobycie uprawnień AML Oficera.

Andrzej Różański
Prezes Zarządu ARBIZ Sp. z o.o.
Szkolenie online
AML Oficer w pigułce
Szkolenie jednodniowe - w pigułce, warsztatowe.
Kategoria: Szkolenia prawne.

Czas szkolenia:
od 09:00 do 18:00.

Ilość uczestników ograniczona
 • * GWARANCJA TERMINU dla nadesłanych i opłaconych zgłoszeń.

Dostępne terminy szkolenia w 2023:
 • 04.02.2023
 • 04.03.2023
 • 15.04.2023

Miejsce szkolenia:
Szkolenie będzie prowadzone przez Internet na profesjonalnej platformie do konferencji online -  Live Webinar.
Uczestnik:
- nie musi instalować dodatkowych aplikacji,
- nie musi mieć kamery, mikrofonu, ale może mieć,
- potrzebuje łącze internetowe,
- na czas szkolenia spokojne miejsce,
- długopis i papier.

W cenie szkolenia:
 • Gwarancja terminu szkolenia!
 • Certyfikat.

Koszt szkolenia - 1800 zł brutto
ARBIZ Sp. z o.o.
ul. Bosa 4/6 lok. 24
60-125 Poznań
+ 48 720 808 280

Wszelkie prawa zastrzeżone
ARBIZ Sp. z o.o.  2009 - 2023
Wróć do spisu treści